Toledo, Ohio

TIKI TIKI TOTEMS

Buy Tiki Tiki Totem Sports Resin online now. 
In stock items ship same or next day.

Tiki Tiki Totems

Ohio State University Tiki Tiki Totem 84973 University of Michigan Tiki Tiki Totem 84920 Michigan State Tiki Tiki Totem 84971

Ohio State University
Tiki Tiki Totem™

University of Michigan
Tiki Tiki Totem™

Michigan State University
Tiki Tiki Totem™

5.5" x 16" x 4" 5.5" x 16" x 4" 5.5" x 16" x 4"
Painted Resin Painted Resin Painted Resin
EV84973 EV84920 EV84971
$31.95
SOLD OUT
$31.95
$31.95

*

Detroit Tigers Tiki Tiki Totem 844209
Detroit Red Wings Tiki Tiki Totem 844359
Detroit Lions Tiki Tiki Totem 843810

Detroit Tigers
Tiki Tiki Totem™

Detroit Red Wings
Tiki Tiki Totem™

Detroit Lions
Tiki Tiki Totem™

5.5" x 16" x 4" 5.5" x 16" x 4" 5.5" x 16" x 4"
Painted Resin Painted Resin Painted Resin
EV844209 EV844359 EV843810
$31.95
$31.95
*ONLY 1 LEFT!*
$31.95


*

Cleveland Indians Tiki Tiki Totem 844207
Pittsburgh Steelers Tiki Tiki Totem 843824

Cleveland Indians
Tiki Tiki Totem™

Pittsburgh Steelers
Tiki Tiki Totem™

5.5" x 16" x 4" 5.5" x 16" x 4"
Painted Resin Painted Resin
EV844207 EV843824
$31.95
$31.95


**